Cosplay debut 2018

Již popáté se na Animefestu můžete zúčastnit Cosplay debutu – cosplay soutěže pro nováčky v cosplayi nebo cosplayery, kteří se zatím báli vystoupit na pódiu v hlavní Cosplay soutěži.

Pořádně si přečtěte pravidla a v případě nejasností své dotazy zasílejte pomocí e-mailu na adresu cosplay@animefest.cz.



 • přihlašování do soutěže probíhá pouze před festivalem a to přes internetový formulář
 • přihlašování bude probíhat od 23. dubna 19:00 do 1. května 23:55
 • soutěžící musí dodat všechny informace, soubory a fotky do dat určených v přihlašovacím formuláři, jinak bude diskvalifikován ze soutěže
 • nezletilí soutěžící se smí zúčastnit pouze se svolením zákonného zástupce (formulář k podpisu), minimální věková hranice pro soutěžící je 15 let
 • soutěž má omezený počet slotů pro přihlášení (15)
 • Cosplay debutu se lze zúčastnit pouze jednou
 • soutěž je jednokolová
 • přihlásit se mohou pouze jednotlivci
 • pokud se soutěžící nemůže soutěže zúčastnit, musí se odhlásit pomocí e-mailu nejpozději dva dny před začátkem festivalu, jinak může být diskvalifikován i z následujících ročníků
 • odesláním přihlašovacího formuláře soutěžící:
  • souhlasí s použitím fotek a videa své osoby zapsaným spolkem Brněnští otaku
  • potvrzuje, že si přečetl pravidla festivalu a přebírá odpovědnost za škody způsobené svou osobou porušením těchto pravidel
  • souhlasí, že porušení pravidel (včetně dodatečného odhlalení) znamená diskvalifikaci ze soutěže a případný zákaz účasti na dalších ročnících
 • pravidla soutěže mohou být průběžně aktualizována, přihlášené soutěžící budeme o změnách informovat


 • nesmí obsahovat žádné zakázané předměty = funkčí i nefunkční střelné zbraně, chladné zbraně (ani tupé), funkční luky, části, které mohou jakkoliv znečistit vybavení prostor festivalu
 • nesmí budit pohoršení (kostýmy typu spodní prádlo a plavky nejsou povoleny)
 • nelze se zúčastnit v kostýmu použitém v jiné soutěži
 • nejsou povoleny vlastní smyšlené postavy, generické postavy, vlastní upravené verze již existujících postav
 • výrobce kostýmu musí být z většiny jeho nositel
 • neměl by obsahovat kupované oblečení, příslušenství či doplňky, nebo by je měl obsahovat v co nejmenším množství (paruky, kontaktní čočky, apod.)
 • nesmí překročit šířku, délku či výšku 2,5 metru
 • soutěžící musí být schopný bezpečně se pohybovat v kostýmu v úzkých prostorách a na schodech, není možné si části kostýmu nasazovat až na pódiu
 • soutěžící je povinen odevzdat fotku v hotovém kostýmu do 14. května, jinak bude diskvalifikován


 • probíhá během pátečního odpoledne před zahájením festivalu
 • soutěžící je povinen být ve stanovený čas na místě zkoušky a zúčastnit se jí, není možné zúčastnit se soutěže bez účasti na zkoušce
 • soutěžící je povinen vyzkoušet si svoji scénku na jevišti, musí použít všechny kulisy, které bude chtít použít v den soutěže
 • soutěžící nemusí být na zkoušce v kostýmu, doporučujeme si ale vyzkoušet alespoň nejrozměrnější prvky kostýmu
 • soutěžící musí informovat organizátory o rozmístění všech kulis, které bude chtít použít, není možné mít vlastního pomocníka


 • probíhá v sobotu ráno společně se setkáním s porotci (více informací bude upřesněno pomocí e-mailu)
 • focení soutěžících je povinné, bez fotky se nelze zúčastnit soutěže


 • soutěžící musí doplnit své vystoupení zvukovým doprovodem a obrázkem na pozadí
 • všechny soubory je nutné odevzdat do 14. května pomocí přihlašovacího formuláře, soubory odevzané jiným způsobem nebo později nebudou přijaty
 • délka scénky je minimálně 30 vteřin a maximálně 60 vteřin
 • během vystoupení může být na pódiu pouze soutěžící
 • soutěžící nesmí po dobu scénky odejít z jeviště, na a z jeviště musí přicházet tomu určeným vchodem
 • během vystoupení nejsou povoleny mikrofony, nelze zapůjčit stoly a židle, veškeré kulisy musí být soutěžícího
 • maximální počet kulis je 3, každá musí být vhodná k umístění jedním organizátorem (nesmí vážit více než 10 kg, šířka, výška či hloubka nesmí překročit 2 metry) a jejich instalace nesmí zabrat více než 30 vteřin
 • výsledky jsou vyhlašovány ve dvou kategoriích, a to v Ceně diváků, kteří budou hlasovat o 1. – 3. místě pomocí papírových hlasovacích formulářů, ktré budou k dispozici na začátku soutěže v sálech; a zároveň v Ceně poroty, která o výherci rozhodne pomocí bodování (Tabulka hodnocení)
Teams 15/15
Date of registration opening April 23, 2018, 7 p.m.
Date of closing registration May 9, 2018, 11:55 p.m.
Date of closing contest May 22, 2018, 6 p.m.

Want to join competition?