Cosplay soutěž 2019

Letos proběhne již čtrnáctý ročník Cosplay soutěže, který si nesmíte nechat ujít! Můžete se těšit na skvělé ceny i známé zahraniční porotce.

Cosplay soutěž je součástí mezinárodních soutěží European Cosplay Gathering a Clara Cow's Cosplay Cup.

Pořádně si přečtěte pravidla, doplnili jsme pravidla pro účast v mezinárodních soutěžích.  V případě nejasností své dotazy zasílejte pomocí e-mailu na adresu cosplay@animefest.cz.

Sponzoruje

Výsledky / Results

 • Oblíbenec poroty (jury favourite): Katara a Zuko z Avatar: The Last Airbender (Kate Tyler a Tery)
 • Cena diváků (audience vote): Popelka z Tři oříšky pro Popelku (Arisu a Ayaku)
 • Cena poroty, kategorie jednotlivců (jury vote, solo):
 • 1. místo: General Amaya z Dragon Prince (Ghai) - ECG solo
 • 2. místo: Diablo z Diablo 3 (Kyuu)
 • 3. místo: Alexstrasza the Life-Binder z World of Warcraft (Enqila)
 • Cena poroty, kategorie skupin (jury vote, group):
 • 1. místo: Popelka z Tři oříšky pro Popelku (Arisu a Ayaku) - ECG group
 • 2. místo: Astrid a Hiccup z How to Train Your Dragon 3 (Joan a Kuromaru) - C4 group
 • 3. místo: Raven a Qrow Branwen z RWBY (Tori a Zub)

Záznam soutěže / Contest recording
Podrobné výsledky / Full results • přihlašování do soutěže probíhá pouze před festivalem a to přes internetový formulář
 • přihlašování bude probíhat od 26. dubna 19:00 do 3. května 23:55
 • soutěžící musí dodat všechny informace, soubory a fotky do dat určených v přihlašovacím formuláři, jinak bude diskvalifikován ze soutěže
 • nezletilí soutěžící se smí zúčastnit pouze se svolením zákonného zástupce (formulář k podpisu)
 • minimální věková hranice pro soutěžící je 15 let
 • soutěže se mohou zúčastnit pouze cosplayeři z České a Slovenské republiky
 • soutěž má omezený počet slotů pro přihlášení (40)
 • soutěž je dvoukolová
 • přihlásit se mohou jednotlivci i soutěžní skupiny po 2 – 3 lidech, obě kategorie soutěží v jedné soutěži
 • pokud se soutěžící nemůže soutěže zúčastnit, musí se odhlásit pomocí e-mailu nejpozději dva dny před začátkem festivalu, jinak může být vyřazen z následujících soutěží
 • odesláním přihlašovacího formuláře soutěžící:

  • souhlasí s použitím fotek a videa své osoby zapsaným spolkem Brněnští otaku
  • potvrzuje, že si přečetl pravidla festivalu a přebírá odpovědnost za škody způsobené svou osobou porušením těchto pravidel
  • souhlasí, že porušení pravidel (včetně dodatečného odhalení) znamená diskvalifikaci ze soutěže a případný zákaz účasti na dalších ročnících
 • pravidla soutěže mohou být průběžně aktualizována, přihlášené soutěžící budeme o změnách informovat


 • nesmí obsahovat žádné zakázané předměty = funkční i nefunkční střelné zbraně, chladné zbraně (ani tupé), funkční luky, části, které mohou jakkoliv znečistit vybavení prostor festivalu (např. umělá krev a jakékoliv jiné tekutiny, konfety, třpytky, atd.)
 • nesmí budit pohoršení (kostýmy typu spodní prádlo a plavky nejsou povoleny)
 • nelze se zúčastnit v kostýmu použitém v jiné soutěži
 • nejsou povoleny vlastní smyšlené postavy, generické postavy, upravené verze již existujících postav
 • kostýmy soutěžní skupiny musí být ze stejného zdroje (stejné anime, hra, seriál, komiks,...)
 • výrobce kostýmu musí být jeho nositel
 • nesmí obsahovat kupované oblečení, příslušenství či doplňky, nebo by je měl obsahovat v co nejmenším množství (paruky, kontaktní čočky, apod.)
 • nesmí překročit šířku, délku či výšku 2,5 metru
 • soutěžící musí být schopný bezpečně se pohybovat v kostýmu v úzkých prostorách a na schodech, není možné si části kostýmu nasazovat až na pódiu
 • soutěžící je povinen odevzdat fotku v hotovém kostýmu do 20. května, jinak bude diskvalifikován


 • probíhá během pátečního odpoledne před zahájením festivalu od 15:00 do 17:00
 • soutěžící je povinen být ve stanovený čas na místě zkoušky a zúčastnit se jí, není možné zúčastnit se soutěže bez účasti na zkoušce
 • soutěžící je povinen vyzkoušet si svoji scénku na jevišti, musí použít všechny kulisy, které bude chtít použít v den soutěže
 • soutěžící nemusí být na zkoušce v kostýmu, doporučujeme si ale vyzkoušet alespoň nejrozměrnější prvky kostýmu
 • soutěžící musí informovat organizátory o rozmístění všech kulis, které bude chtít použít, není možné mít vlastního pomocníka


 • probíhá v sobotu od 10:00 do 12:00, pokračuje od 12:30 do 14:00 v sále Morava
 • během druhého kola hodnocení probíhá oficiální focení soutěžících, bez kterého se nelze zúčastnit soutěže
 • soutěžící musí být na místě 15 minut před svým hodnocením, pokud se nedostaví v daný čas, budou mu odečteny body z hodnocení prvního kola nebo bude diskvalifikován
 • porota vybírá soutěžící postupující do druhého kola (15 slotů)
 • porota v prvním kole hodnotí Provedení kostýmu, Použité techniky, Podobnost s originálem (Tabulka hodnocení), postupují soutěžící s nejvyšším počtem bodů
 • během hodnocení poroty bude přítomen překladatel
 • každý soutěžící má pět minut určených před porotou, soutěžní skupiny deset minut
 • soutěžní skupiny jsou hodnoceny jako celek, ne jako jednotlivci
 • porota pomocí bodování vybírá 1.-3. místa v kategoriích Jednotlivec a Soutěžní skupina


 • soutěžící musí doplnit své vystoupení zvukovým doprovodem a obrázkem na pozadí
 • všechny soubory je nutné odevzdat do 14. května pomocí přihlašovacího formuláře, soubory odevzané jiným způsobem nebo později nebudou přijaty
 • délka scénky je pro jednotlivce minimálně 60 vteřin a maximálně 120 vteřin
 • délka scénky je pro skupiny minimálně 60 vteřin a maximálně 150 vteřin
 • příprava a úklid jeviště nesmí trvat déle než 30 vteřin, za každých 10 vteřin navíc je stržen bod za Vystoupení
 • během scénky nesmí být na jevišti použity konfety, flitry nebo jiné malé částečky, které by se nedaly ihned po vystoupení uklidit; zároveň je zakázáno použít na pódiu tekutiny a materiály, které by ho jakkoliv znečistily
 • během vystoupení může být na pódiu pouze soutěžící
 • porota během vystoupení hodnotí Vystoupení a Roleplay (Tabulka hodnocení)
 • soutěžící nesmí po dobu scénky odejít z jeviště, na a z jeviště musí přicházet tomu určeným vchodem, za porušení tohoto pravidla budou strženy body za Vystoupení nebo bude soutěžící diskvalifikován
 • během vystoupení nejsou povoleny mikrofony, nelze zapůjčit stoly a židle, veškeré kulisy musí být soutěžícího
 • na pódiu bude možné využít jednoduché světelné efekty (konkrétní možnosti budou upřesněny v e-mailu)
 • maximální počet kulis je 3, každá musí být vhodná k umístění jedním organizátorem (nesmí vážit více než 10 kg, šířka, výška či hloubka nesmí překročit 2 metry) a jejich instalace nesmí zabrat více než 30 vteřin


 • z Cosplay soutěže na Animefestu je možné kvalifikovat se do mezinárodních soutěží European Cosplay Gathering a Clara Cows Cosplay Cup
 • European Cosplay Gathering (ECG) se odehrává na francouzském festivalu Japan Expo v Paříži 4. – 7.července 2019
 • reprezentaci České republiky na ECG získá výherce 1. místa Jednotlivců a 1. místa v kategorii Skupiny
 • pokud první místo vyhraje soutěžící jiné národnosti než české nebo mladší 18 let, reprezentace bude předána soutěžícím, kteří se umístili na dalším místě a podmínky splňují
 • Clara Cows Cosplay Cup (C4) se letos odehrává v nizozemském Rotterdamu 14. – 16. června 2019
 • kvalifikaci na C4 získá první dvojice s nejvyšším počtem bodů poměrově upraveným podle hodnocení C4
 • jedna skupina nesmí reprezentovat Českou republiku na obou soutěžích
 • výherní soutěžní skupina musí splňovat pravidla C4 – pokud první místo vyhraje trojice, soutěžící jiné národnosti než české, soutěžící mladší 18 let nebo skupina s kostýmy z hrané předlohy, reprezentace bude předána soutěžní skupině, která se umístila na dalším místě a podmínky splňuje
Teams 32/32
Date of registration opening April 26, 2019, 7 p.m.
Date of closing registration May 3, 2019, 11:55 p.m.
Date of closing contest May 30, 2019, 6 p.m.

Want to join competition?