FestDance 2019

Je tanec vaše vášeň? Máte rytmus v krvi? Tak se zúčastněte již sedmého ročníku FestDance! Cílem soutěže je vytvořit taneční vystoupení na hudbu z libovolného anime, hry, na hit některého z východoasijských interpretů, případně na tradiční východoasijskou muziku, a to v odpovídajícím kostýmu i provedení. I letos můžete bojovat o cenu diváků a poroty. Porota má pro vítěze připravenou "Divokou kartu", která mu zajistí postup do finále soutěže K-POP Contest v ČR.

Dotazy můžete zasílat na adresu festdance@animefest.cz.

Přihlášky můžete posílat od 1. 3. 19:00 do 30. 4. nebo vyčerpání všech míst.

Výsledky

 • Cena poroty: DejaVu
 • Cena diváků
 • 1. místo: !Scream
 • 2. místo: Nedostatek soudnosti
 • 3. místo: K/DA

Záznam soutěže / Contest recording • Délka scénky je omezena na max. 4 minuty
 • Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo týmy do rozsahu 10 členů
 • Hudba může být převzata z anime, asijské počítačové hry, od známého východoasijského interpreta, případně může jít o tradiční východoasijský hudební styl
 • Celá skupina musí vystupovat v odpovídajícím kostýmu (kostým by měl co nejpřesněji kopírovat styl vybraného anime/hry/taneční skupiny)
 • Taneční choreografie může být vlastní i převzatá (například z videoklipu k danému songu a pod.), pokud je choreografie převzatá, je nutné připojit k registračnímu formuláři i odkaz na video s originálním tancem
 • Při napodobování stávající choreografie není nutné zachovat počet tanečníků (např. taneček z Lucky Star lze předvést i ve třech)


 • O Divokou kartu automaticky bojuje každý soutěžící FestDance - jednotlivec nebo skupina.
 • Pravidla jsou stejná jako pro cenu diváků. Není potřeba splňovat žádné další zvláštní podmínky. Divokou kartu získá tým, který porotu nejvíce osloví, tj. vytvoří nejlepší vystoupení v rámci performance a tance.
 • Vítěz má právo Divokou kartu odmítnout. V tom případě ji získá druhý navržený tým v pořadí. Pokud odmítne i ten, Divoká karta propadá. Na postup do finále K-POP Contestu nebude navržen nikdo další.
 • Pokud vítěz Divokou kartu přijme, musí při finále K-POP Contestu následně splnit veškeré soutěžní podmínky dané sdružením Czech Hallyu Wave, které soutěž v ČR organizuje. Informace o pravidlech soutěže zajišťuje pro vítěze sdružení CZHW samotné.


 • Soutěž má omezený počet slotů (15 slotů)
 • Organizátoři si vyhrazují právo upravit počet slotů na základě programových změn, již obsazené sloty nebudou odstraňovány
 • Do soutěže se lze přihlásit jako náhradník a v případě uvolnění některého ze slotů dané místo zaplnit
 • Registrace do soutěže probíhá před Animefestem, a to pomocí internetového formuláře
 • Registrace bude probíhat od 1. 3. 2019 a skončí nejpozději 30. 4. 2019
 • Pokud není účastník plnoletý, smí se účastnit pouze se svolením zákonného zástupce
 • Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo týmy v šitých i kupovaných kostýmech
 • Kostýmy nesmějí obsahovat nebezpečné či potenciálně nebezpečné předměty (kovové, airsoftové či jakékoliv jiné zbraně, které jsou nebo by mohly být považovány za funkční)
 • Kostýmy nesmějí budit pohoršení - kostýmy typu "plavky", "spodní prádlo" atd. jsou brány jako hrubé porušení pravidel
 • Soutěžící má povinnost chovat se slušně - vulgární, sexuálně podbízivé chování apod. je bráno jako hrubé porušení pravidel a soutěžící za něj může být vyloučen
 • Scénky nesmějí obsahovat prvky nevhodné pro mládež či v rozporu se zákony ČR
 • Účastí v soutěži dává soutěžící automaticky souhlas s použitím fotek či videa své osoby spolkem Brněnští otaku a sdružením CZHW.
 • Technické zázemí k vystoupení (hudba, video, obrázek na pozadí atd.):

  • Soutěžící odevzdá všechny potřebné soubory (hudba, video, obrázek na pozadí atd.) v dostatečném předstihu, nejpozději však do konce registrační doby, tedy do 30. 4. 2018
  • Veškeré potřebné soubory (hudba, video, obrázek na pozadí atd.) bude mít soutěžící zároveň s sebou na flash disku
 • Odesláním registrace souhlasí účastníci s pravidly, porušení pravidel znamená diskvalifikaci
 • V případě dodatečného odhalení porušení pravidel dochází taktéž k diskvalifikaci a zároveň zákazu účasti v této a obdobných soutěžích na dalším ročníku Animefestu


 • Cena poroty: DejaVu
 • Cena diváků
 • 1. místo: !Scream
 • 2. místo: Nedostatek soudnosti
 • 3. místo: K/DA
Teams 20/20
Date of registration opening March 1, 2019, 6 p.m.
Date of closing registration April 30, 2019, 7 p.m.
Date of closing contest June 2, 2019, 6 p.m.

Want to join competition?