Cosplay divadlo 2024

Po letech se na Animefest vrací soutěž Cosplay divadlo! Soutěž se obnovuje díky kvalifikaci do mezinárodní soutěže AnimeS Cosplay World Stars v Bulharsku, která proběhne 19. – 23. září 2024 v Sofii. Důraz je oproti klasickým cosplay soutěžím dán především na kvalitní scénku, která musí trvat minimálně 5 minut! Ale ani na kostým samotný se nezapomíná, musí být vlastnoručně vyrobený. Abyste měli šanci zúčastnit se kvalifikací na klasické Cosplay soutěži, Cosplay divadlo bude probíhat v neděli 26.5.

V případě nejasností nás kontaktujte pomocí e-mailu na adresu cosplay@animefest.cz

  • probíhá pouze před festivalem pomocí internetového formuláře od 28. dubna 18:00 do 5. května 23:00
 • soutěž má omezený počet slotů pro přihlášení (10)
 • všechny informace, soubory a fotky musí soutěžící dodat do dat uvedených ve formuláři, jinak bude diskvalifikován – pro přihlášení jsou povinné všechny údaje v první části formuláře
 • minimální věková hranice pro účast je 18 let
 • soutěže se smí zúčastnit pouze cosplayeři z České republiky
 • přihlásit se mohou pouze skupiny (2-3 cosplayeři)
 • soutěž je jednokolová
 • pokud se soutěžící nemůže soutěže zúčastnit, je nutné se omluvit pomocí e-mailu nejpozději týden před festivalem (17. května)
 • minimální počet soutěžních skupin pro uskutečnění soutěže je 3, pokud nebude tento počet naplněn, soutěž pro nedostatek soutěžících neproběhne
 • odesláním přihlašovacího formuláře soutěžící:

  • souhlasí s použitím fotek a videí své osoby spolkem Brněnští otaku
  • potvrzuje, že si přečetl pravidla soutěže a festivalu Animefest a přebírá veškerou zodpovědnost za škody způsobené svou osobou porušením těchto pravidel
 • porušení pravidel znamená (včetně dodatečného odhalení) diskvalifikaci ze soutěže a případný zákaz účasti na dalších ročnících


 • nesmí obsahovat žádné zakázané předměty = střelné zbraně (funkční i nefunkční), chladné zbraně (ani tupé), funkční luky, části, které mohou znečistit prostor festivalu (umělá krev, třpytky, nezafixovaný bodypaint,..)
 • nesmí budit pohoršení (kostýmy typu spodní prádlo nebo obsahující symboly nenávisti nejsou povoleny)
 • nelze se zúčastnit v kostýmu, který byl použitý v jiné mezinárodní soutěži, nebo se umístil v jakékoliv kategorii v jiné soutěži
 • nejsou povoleny vlastní postavy, generické postavy nebo neoficiální verze již existujících postav
 • kostýmy soutěžní skupiny musí být ze stejného zdroje (anime, manga, videohra, komiks, seriál, film, muzikál, ilustrace od známého autora - Hannah Alexander, Sakizou, Picolo, apod.)
 • výrobce kostýmu musí být jeho nositel z alespoň 70 %, veškeré části kostýmu, které nevytvořil jeho nositel, musí být nahlášeny dopředu
 • nesmí obsahovat kupované prvky nebo by je měl obsahovat v nejmenším množství (paruky, kontaktní čočky,..)
 • nesmí překročit šířku, délku či výšku 2,5 metru
 • soutěžící musí být schopný bezpečně se v kostýmu pohybovat v úzkých prostorách a na schodech, nelze si nasazovat části kostýmu až na pódiu
 • soutěžící je povinen odevzdat fotku hotového kostýmu do 20. května 2024, jinak bude diskvalifikován


 • proběhne během festivalu, přesné informace o čase konání dostanou soutěžící e-mailem; technická zkouška se koná v hale A2
 • soutěžící je povinen:

  • zúčastnit se technické zkoušky
  • vyzkoušet si své vystoupení na pódiu se všemi kulisami, které použije v soutěžní den
  • informovat organizátory o umístění všech kulis, není možné mít vlastního pomocníka
 • soutěžící nemusí mít na sobě kostým, ale doporučujeme si zkusit alespoň nejrozměrnější prvky kostýmu


 • probíhá před vystoupením v neděli 26. května od 09:00 do 10:00 v hale A1
 • během hodnocení poroty probíhá v hale A2 oficiální focení soutěžících, bez kterého se nelze zúčastnit soutěže
 • soutěžící musí být na místě hodnocení 10 minut před svým hodnocením, pokud se nedostaví včas, budou mu odečteny body z hodnocení nebo bude diskvalifikován
 • během hodnocení před soutěží porota hodnotí Celkovou komplexitu kostýmu a propek, Výběr materiálů a použitých technik, Podobnost originálu, Provedení kostýmu, Kvalitu kostýmu – hodnocení kostýmu se rovná 40 % z celkového hodnocení
 • během hodnocení bude přítomný tlumočník, pokud soutěžící potřebuje pomoc s angličtinou
 • hodnocení skupiny trvá maximálně 10 minut


 • soutěžící může doplnit své vystoupení zvukovým doprovodem, který musí trvat stejně dlouho, jako celé vystoupení (5 – 8 minut; formát pouze .mp3) a obrázkem (velikost obrázku 2048x1200, max. velikost souboru 20 MB, formát pouze .jpeg nebo .png bez průhledného pozadí)
 • všechny soubory je nutné odevzdat do 19. května pomocí přihlašovacího formuláře
 • délka vystoupení je 5 – 8 minut
 • příprava a úklid pódia nesmí trvat déle než 30 vteřin, za každých 10 vteřin navíc je stržen bod za Vystoupení
 • během vystoupení nesmí být na pódiu použity konfety, flitry a jiné malé prvky, jakékoliv tekutiny a materiály, které by pódium znečistily
 • během vystoupení jsou na pódiu pouze soutěžící, není možné mít na pódiu pomocníka
 • soutěžící nesmí během vystoupení odejít z jeviště, na a z jeviště přichází tomu určeným vchodem; za porušení se soutěžícímu odečítají body za Vystoupení nebo bude ze soutěže diskvalifikován
 • na pódiu nelze využít světelné efekty ani mlhu, soutěž probíhá v otevřené hale za denního světla
 • během vystoupení jsou povoleny mikrofony, případný zvukový doprovod musí být dlouhý stejně jako vystoupení, není možné pouštět zvukový doprovod až v průběhu vystoupení
 • není možné zapůjčit stoly, židle nebo jiný nábytek, veškeré kulisy musí být soutežícího
 • maximální počet kulis je 3, každá musí být vhodná k umístění 1 organizátorem, nesmí vážit více než 15 kg, rozměry nemohou překročit 2x2 metru
 • během vystoupení hodnotí porota Kulisy, Originalitu kostýmu a vystoupení, Pochopení vystoupení a Roleplay


 • z Cosplay divadla na Animefestu 2024 se soutěžící mohou kvalifikovat do mezinárodních soutěže AnimeS Cosplay World Stars v Bulharsku:
 • může se kvalifikovat:

  • skupina 2-3 soutěžících, kteří získají celkově nejvyšší počet bodů v hodnocení poroty (kostým i vystoupení)
  • soutěžící musí být dostupný 19. až 23. září 2024 na finálové kolo v Sofii
  • nelze se kvalifikovat se stejným kostýmem, který se kvalifikoval z Cosplay soutěže na jinou mezinárodní soutěž
Teams 1/10
Date of registration opening April 28, 2024, 6 p.m.
Date of closing registration May 5, 2024, 11 p.m.
Date of closing contest May 26, 2024, 11 p.m.

Want to join competition?