Cosplay soutěž 2018


kompletní tabulka výsledků / full result list
Letos proběhne již třináctý ročník Cosplay soutěže, který si nesmíte nechat ujít! Můžete se těšit na skvělé ceny i známé zahraniční porotce.

Cosplay soutěž je součástí mezinárodních soutěží European Cosplay Gathering a Clara Cow's Cosplay Cup.

Pořádně si přečtěte pravidla, doplnili jsme pravidla pro účast v mezinárodních soutěžích.  V případě nejasností své dotazy zasílejte pomocí e-mailu na adresu cosplay@animefest.cz. • přihlašování do soutěže probíhá pouze před festivalem a to přes internetový formulář
 • přihlašování bude probíhat od 23. dubna 19:00 do 1. května 23:55
 • soutěžící musí dodat všechny informace, soubory a fotky do dat určených v přihlašovacím formuláři, jinak bude diskvalifikován ze soutěže
 • nezletilí soutěžící se smí zúčastnit pouze se svolením zákonného zástupce (formulář k podpisu)
 • minimální věková hranice pro soutěžící je 15 let
 • soutěž má omezený počet slotů pro přihlášení (35)
 • soutěž je dvoukolová
 • přihlásit se mohou jednotlivci i soutěžní skupiny po 2 – 3 lidech, obě kategorie soutěží v jedné soutěži
 • soutěžní skupiny (dvojice) se mohou přihlásit do obou kvalifikací (European Cosplay Gathering i Clara Cow's Cosplay Cup), vyhrát ale mohou jen v jedné; trojice, dvojice v kostýmech z hrané předlohy a jednotlivci jsou automaticky přihlášení na ECG kvalifikaci
 • pokud se soutěžící nemůže soutěže zúčastnit, musí se odhlásit pomocí e-mailu nejpozději dva dny před začátkem festivalu, jinak může být vyřazen z následujících soutěží
 • odesláním přihlašovacího formuláře soutěžící:

  • souhlasí s použitím fotek a videa své osoby zapsaným spolkem Brněnští otaku
  • potvrzuje, že si přečetl pravidla festivalu a přebírá odpovědnost za škody způsobené svou osobou porušením těchto pravidel
  • souhlasí, že porušení pravidel (včetně dodatečného odhlalení) znamená diskvalifikaci ze soutěže a případný zákaz účasti na dalších ročnících
 • pravidla soutěže mohou být průběžně aktualizována, přihlášené soutěžící budeme o změnách informovat


 • nesmí obsahovat žádné zakázané předměty = funkčí i nefunkční střelné zbraně, chladné zbraně (ani tupé), funkční luky, části, které mohou jakkoliv znečistit vybavení prostor festivalu
 • nesmí budit pohoršení (kostýmy typu spodní prádlo a plavky nejsou povoleny)
 • nelze se zúčastnit v kostýmu použitém v jiné soutěži
 • nejsou povoleny vlastní smyšlené postavy, generické postavy, vlastní upravené verze již existujících postav
 • kostýmy soutěžní skupiny musí být ze stejného zdroje (stejné anime, hra, seriál, komiks,...)
 • výrobce kostýmu musí být jeho nositel
 • nesmí obsahovat kupované oblečení, příslušenství či doplňky, nebo by je měl obsahovat v co nejmenším množství (paruky, kontaktní čočky, apod.)
 • nesmí překročit šířku, délku či výšku 2,5 metru
 • soutěžící musí být schopný bezpečně se pohybovat v kostýmu v úzkých prostorách a na schodech, není možné si části kostýmu nasazovat až na pódiu
 • soutěžící je povinen odevzdat fotku v hotovém kostýmu do 14. května, jinak bude diskvalifikován


 • probíhá během pátečního odpoledne před zahájením festivalu
 • soutěžící je povinen být ve stanovený čas na místě zkoušky a zúčastnit se jí, není možné zúčastnit se soutěže bez účasti na zkoušce
 • soutěžící je povinen vyzkoušet si svoji scénku na jevišti, musí použít všechny kulisy, které bude chtít použít v den soutěže
 • soutěžící nemusí být na zkoušce v kostýmu, doporučujeme si ale vyzkoušet alespoň nejrozměrnější prvky kostýmu
 • soutěžící musí informovat organizátory o rozmístění všech kulis, které bude chtít použít, není možné mít vlastního pomocníka


 • probíhá v sobotu od 8:00 v sále Morava
 • během hodnocení probíhá oficiální focení soutěžících, bez kterého se nelze zúčastnit soutěže
 • soutěžící musí být na místě 15 minut před svým hodnocením, pokud se nedostaví v daný čas, budou mu odečteny body z hodnocení prvního kola nebo bude diskvalifikován
 • porota vybírá soutěžící postupující do druhého kola (15 slotů)
 • porota v prvním kole hodnotí Provedení kostýmu, Použité techniky, Podobnost s originálem a Roleplay (Tabulka hodnocení), postupují soutěžící s nejvyšším počtem bodů
 • během hodnocení poroty bude přítomen překladatel
 • každý soutěžící má pět minut určených před porotou, soutěžní skupiny deset minut
 • soutěžní skupiny jsou hodnoceny jako celek, ne jako jednotlivci
 • porota pomocí bodování vybírá 1.-3. místa v kategoriích Jednotlivec a Soutěžní skupina
 • vítěz z kategorie Jednotlivci a vítězná skupina (dvojice nebo trojice) se jako reprezentace České republiky zúčastní mezinárodní soutěže European Cosplay Gathering, která se odehrává na francouzském festivalu Japan Expo v Paříži 5.-8. července 2018; výherce musí splňovat pravidla ECG; pokud první místo vyhraje soutěžící jiné národnosti než české nebo mladší 18 let, reprezentace bude předána soutěžícím, kteří se umístili na dalším místě a podmínky splňují
 • vítězná Soutěžní skupina (dvojice) se jako reprezentace České republiky zúčastní mezinárodní soutěže Clara Cow's Cosplay Cup, která se odehrává na nizozemském festivalu Animecon v Haagu 15.-17. června 2018; výherní soutěžní skupina musí splňovat pravidla C4 – pokud první místo vyhraje trojice, soutěžící jiné národnosti než české, soutěžící mladší 18 let nebo skupina s kostýmy z hrané předlohy, reprezentace bude předána soutěžní skupině, která se umístila na dalším místě a podmínky splňuje
 • při výběru reprezentace na C4 bude kladen větší důraz na bodové hodnocení Roleplaye a Vystoupení, poměrově k tamnímu bodování; jedna skupina nesmí reprezentovat Českou republiku na obou soutěžích


  • soutěžící musí doplnit své vystoupení zvukovým doprovodem a obrázkem na pozadí
  • všechny soubory je nutné odevzdat do 14. května pomocí přihlašovacího formuláře, soubory odevzané jiným způsobem nebo později nebudou přijaty
  • délka scénky je minimálně 90 vteřin a maximálně 120 vteřin
  • příprava a úklid jeviště nesmí trvat déle než 30 vteřin, za každých 10 vteřin navíc je stržen bod za Vystoupení
  • během scénky nesmí být na jevišti použity konfety, flitry nebo jiné malé částečky, které by se nedaly ihned po vystoupení uklidit; zároveň je zakázáno použít na pódiu tekutiny a materiály, které by ho jakkoliv znečistily
  • během vystoupení může být na pódiu pouze soutěžící
  • porota během vystoupení hodnotí Vystoupení (Tabulka hodnocení)
  • soutěžící nesmí po dobu scénky odejít z jeviště, na a z jeviště musí přicházet tomu určeným vchodem
  • během vystoupení nejsou povoleny mikrofony, nelze zapůjčit stoly a židle, veškeré kulisy musí být soutěžícího
  • maximální počet kulis je 3, každá musí být vhodná k umístění jedním organizátorem (nesmí vážit více než 10 kg, šířka, výška či hloubka nesmí překročit 2 metry) a jejich instalace nesmí zabrat více než 30 vteřin
  • diváci pomocí hlasovacích formulářů rozdaných na začátku soutěže hlasují pro vítěze Ceny diváků
  Teams 38/38
  Date of registration opening April 23, 2018, 7 p.m.
  Date of closing registration May 1, 2018, 11:55 p.m.
  Date of closing contest May 22, 2018, 6 p.m.

  Want to join competition?