Cosplay soutěž 2023

Přijďte s námi oslavit již 16. ročník Cosplay soutěže na Animefestu! Můžete se těšit na hodnotné ceny od našich partnerů i porotu složenou z úspěšných zahraničních cosplayerů. Cosplay soutěž na Animefestu je součástí mezinárodních soutěží European Cosplay Gathering v Paříži a Tournament of Champions ve Vídni.

V případě nejasností nás kontaktujte pomocí e-mailu na adresu cosplay@animefest.cz

Sponzoři

ECG Season 11 sponsored by ABYstyle

Cosplay Emporium

Výsledky

ECG solo: Cosplay Hadr
ECG skupina: Ridira+Yuffie
TOC: Prue • probíhá pouze před festivalem pomocí internetového formuláře
 • probíhá od 10. dubna 18:00 do 16. dubna 23:00
 • všechny informace, soubory a fotky musí soutěžící dodat do dat uvedených ve formuláři, jinak bude diskvalifikován
 • minimální věková hranice pro účast je 15 let
 • soutěžící pod 18 let se smí zúčastnit pouze se svolením zákonného zástupce
 • soutěže se smí zúčastnit pouze cosplayeři z České a Slovenské republiky nebo soutěžící, kteří se domluví česky
 • soutěž má omezený počet slotů pro přihlášení (40)
 • soutěž je dvoukolová
 • přihlásit se mohou jednotlivci i skupiny (2-3 cosplayeři)
 • pokud se soutěžící nemůže soutěže zúčastnit, je nutné se omluvit pomocí e-mailu nejpozději dva dny před soutěží
 • odesláním přihlašovacího formuláře soutěžící:

  • souhlasí s použitím fotek a videí své osoby spolkem Brněnští otaku
  • potvrzuje, že si přečetl pravidla soutěže a festivalu Animefest a přebírá veškerou zodpovědnost za škody způsobené svou osobou porušením těchto pravidel
 • porušení pravidel znamená (včetně dodatečného odhalení) diskvalifikaci ze soutěže a případný zákaz účasti na dalších ročnících


 • nesmí obsahovat žádné zakázané předměty = střelné zbraně (funkční i nefunkční), chladné zbraně (ani tupé), funkční luky, části, které mohou znečistit prostor festivalu (umělá krev, třpytky, nezafixovaný bodypaint,..)
 • nesmí budit pohoršení (kostýmy typu spodní prádlo nebo obsahující symboly nenávisti nejsou povoleny)
 • nelze se zúčastnit v kostýmu, který se umístil v jakékoliv kategorii v jiné soutěži
 • nejsou povoleny vlastní postavy, generické postavy nebo neoficiální verze již existujících postav
 • kostýmy soutěžní skupiny musí být ze stejného zdroje (stejné anime, hra, film,..)
 • výrobce kostýmu musí být jeho nositel
 • nesmí obsahovat kupované prvky nebo by je měl obsahovat v nejmenším množství (paruky, kontaktní čočky,..)
 • nesmí překročit šířku, délku či výšku 2,5 metru
 • soutěžící musí být schopný bezpečně se v kostýmu pohybovat v úzkých prostorách a na schodech, nelze si nasazovat části kostýmu až na pódiu
 • soutěžící je povinen odevzdat fotku hotového kostýmu do 1. května 2023, jinak bude diskvalifikován


 • probíhá v pátek 5. května od 15 do 17 hodin před zahájením festivalu v sále Rotunda
 • soutěžící je povinen:

  • zúčastnit se technické zkoušky
  • vyzkoušet si své vystoupení na pódiu se všemi kulisami, které použije v soutěžní den
  • informovat organizátory o umístění všech kulis, není možné mít vlastního pomocníka
 • soutěžící nemusí mít na sobě kostým, ale doporučujeme si zkusit alespoň nejrozměrnější prvky kostýmu


 • probíhá v sobotu 6. května od 10:00 do 12:00 a pokračuje od 12:30 do 14:00 v Cosplay zázemí v hale A2
 • během 1. kola probíhá oficiální focení soutěžících, bez kterého se nelze zúčastnit soutěže
 • soutěžící musí být v Cosplay zázemí 15 minut před svým hodnocením, pokud se nedostaví včas, budou mu odečteny body z hodnocení 1. kola nebo bude diskvalifikován
 • porota vybírá postupující do 2. kola (20 soutěžících)
 • v 1. kole porota hodnotí Provedení kostýmu, Kvalitu kostýmu a Použité techniky (Tabulka hodnocení), postupují soutěžící s nejvyšším počtem bodů (Tabulka hodnocení)
 • během hodnocení bude přítomný tlumočník
 • hodnocení jednotlivce trvá 5 minut, skupiny 10 minut
 • soutěžní skupiny jsou hodnoceny jako celek, ne jako jednotlivci


 • soutěžící musí doplnit své vystoupení zvukovým doprovodem a obrázkem (PNG, JPG) na pozadí
 • všechny soubory je nutné odevzdat do 30. dubna 2023 pomocí přihlašovacího formuláře
 • délka vystoupení jednotlivce je 60 – 75 vteřin
 • délka vystoupení skupiny je 60 – 150 vteřin
 • příprava a úklid pódia nesmí trvat déle než 30 vteřin, za každých 10 vteřin navíc je stržen bod za Vystoupení
 • během vystoupení nesmí být na pódiu použity konfety, flitry a jiné malé prvky, jakékoliv tekutiny a materiály, které by pódium znečistily
 • během vystoupení je na pódiu pouze soutěžící
 • soutěžící nesmí během vystoupení odejít z jeviště, na a z jeviště přichází tomu určeným vchodem; za porušení se soutěžícímu odečítají body za Vystoupení nebo bude ze soutěže diskvalifikován
 • na pódiu je možné využít jednoduché světelné efekty (specifikace pomocí e-mailu)
 • během vystoupení nejsou povoleny mikrofony, veškerý zvukový materiál musí být ve zvukovém doprovodu
 • není možné zapůjčit stoly, židle nebo jiný nábytek, veškeré kulisy musí být soutežícího
 • maximální počet kulis je 3, každá musí být vhodná k umístění 1 organizátorem, nesmí vážit více než 10 kg, rozměry nemohou překročit 2, 5 metru
 • během vystoupení hodnotí porota Roleplay a Vystoupení (Tabulka hodnocení)


 • z Cosplay soutěže na Animefestu 2023 se soutěžící mohou kvalifikovat do mezinárodních soutěží European Cosplay Gathering v Paříži a Tournament of Champions ve Vídni
 • do soutěže ECG se kvalifikuje:

  • výherce 1. místa poroty v kategorii Jednotlivců
  • výherce 1. místa poroty v kategorii Skupin
  • soutěžící musí splnit podmínky ECG pro kvalifikaci
 • do soutěže ToC se kvalifikuje soutěžící v kategorii Jednotlivců, který získá nejvíce bodů v prvním kole hodnocení (v případě shody soutěžícího s kvalifikací do soutěže ECG postoupí soutěžící s druhým nejvyšším počtem bodů) a splňuje podmínky ToC pro kvalifikaci
Teams 26/26
Date of registration opening April 10, 2023, 6 p.m.
Date of closing registration April 16, 2023, 11 p.m.
Date of closing contest May 22, 2023, 6 p.m.

Want to join competition?