Cosplay Contest 2024

Přijďte s námi oslavit již 17. ročník Cosplay soutěže na Animefestu! Můžete se těšit na hodnotné ceny od našich partnerů i porotu složenou z úspěšných zahraničních cosplayerů. Cosplay soutěž na Animefestu je součástí mezinárodních soutěží Extreme Cosplay Gathering v Paříži, Tournament of Champions ve Vídni a letos poprvé i soutěže World Cosplay Summit v Japonsku.

V případě nejasností nás kontaktujte pomocí e-mailu na adresu cosplay@animefest.cz

 

Cosplay Emporium

 

Výsledky:

Jednotlivci:
1. Orion (Astarion, Baldur's Gate 3)
2. Just Jay (Bolvar Forddragon, World of Warcraft)
3. Tori (Snow White, SINoALICE)
Kvalifikce Tournament of Champions: Chibi Juns (Ibaraki Doji, Fate Grand Order)

Skupiny:
1. Kate & Tery (Jebediah&Octavius, Night at the museum) - kvalifikace na Extreme Cosplay Gathering
2. Tanakht & Maki (Guts & Casca, Berserk) - kvalifikce na World Cosplay Summit
3. Arisu & Ayaku (Bo Peep, Toy Story)

Cena diváků: Kate&Tery (Jebediah&Octavius, Night at the museum)

Kvalifikace AnimeS Cosplay World Stars: Wrii, Kler, Ajsi (Darkest Dungeon) • probíhá pouze před festivalem pomocí internetového formuláře od 31. března 18:00 do 7. dubna 23:00
 • soutěž má omezený počet slotů pro přihlášení (50)
 • všechny informace, soubory a fotky musí soutěžící dodat do dat uvedených ve formuláři, jinak bude diskvalifikován – pro přihlášení jsou povinné všechny údaje v první části formuláře
 • minimální věková hranice pro účast je 18 let
 • soutěže se smí zúčastnit pouze cosplayeři z České a Slovenské republiky nebo soutěžící, kteří se domluví česky
 • přihlásit se mohou jednotlivci i skupiny (2-3 cosplayeři)
 • soutěž je dvoukolová - první kolo probíhá před festivalem – organizátoři z přihlášek vyberou 25 soutěžících s největším potenciálem pro kvalifikaci do mezinárodních soutěží, přihlášení účastníci se o výsledcích výběru dozví 14. dubna
 • v přihlašovacím formuláři soutěžící vyplní, do kterých mezinárodních soutěží se může kvalifikovat (podmínky pro kvalifikaci najdete v záložce KVALIFIKACE)
 • pokud se soutěžící nemůže soutěže zúčastnit, je nutné se omluvit pomocí e-mailu nejpozději týden před festivalem (17. května)
 • odesláním přihlašovacího formuláře soutěžící:

  • souhlasí s použitím fotek a videí své osoby spolkem Brněnští otaku
  • potvrzuje, že si přečetl pravidla soutěže a festivalu Animefest a přebírá veškerou zodpovědnost za škody způsobené svou osobou porušením těchto pravidel
 • porušení pravidel znamená (včetně dodatečného odhalení) diskvalifikaci ze soutěže a případný zákaz účasti na dalších ročnících


 • nesmí obsahovat žádné zakázané předměty = střelné zbraně (funkční i nefunkční), chladné zbraně (ani tupé), funkční luky, části, které mohou znečistit prostor festivalu (umělá krev, třpytky, nezafixovaný bodypaint,..)
 • nesmí budit pohoršení (kostýmy typu spodní prádlo nebo obsahující symboly nenávisti nejsou povoleny)
 • nelze se zúčastnit v kostýmu, který se umístil v jakékoliv kategorii v jiné soutěži
 • nejsou povoleny vlastní postavy, generické postavy nebo neoficiální verze již existujících postav
 • kostýmy soutěžní skupiny musí být ze stejného zdroje (stejné anime, hra, film, série, univerza..)
 • výrobce kostýmu musí být jeho nositel
 • nesmí obsahovat kupované prvky nebo by je měl obsahovat v nejmenším množství (paruky, kontaktní čočky,..)
 • nesmí překročit šířku, délku či výšku 2,5 metru
 • soutěžící musí být schopný bezpečně se v kostýmu pohybovat v úzkých prostorách a na schodech, nelze si nasazovat části kostýmu až na pódiu
 • soutěžící je povinen odevzdat fotku hotového kostýmu do 20. května 2024, jinak bude diskvalifikován
 • specifické podmínky kostýmů pro konkrétní kvalifikace najdete v záložce KVALIFIKACE


 • probíhá v pátek 24. května od 15 do 17 hodin před zahájením festivalu v sále Rotunda
 • soutěžící je povinen:

  • zúčastnit se technické zkoušky
  • vyzkoušet si své vystoupení na pódiu se všemi kulisami, které použije v soutěžní den
  • informovat organizátory o umístění všech kulis, není možné mít vlastního pomocníka
 • soutěžící nemusí mít na sobě kostým, ale doporučujeme si zkusit alespoň nejrozměrnější prvky kostýmu


 • probíhá v sobotu 25. května od 10:00 do 12:00 a pokračuje od 12:30 do 14:00 v hale A1
 • během hodnocení poroty probíhá v hale A2 oficiální focení soutěžících, bez kterého se nelze zúčastnit soutěže
 • soutěžící musí být na místě hodnocení 15 minut před svým hodnocením, pokud se nedostaví včas, budou mu odečteny body z hodnocení nebo bude diskvalifikován
 • během hodnocení před soutěží porota hodnotí Provedení kostýmu, Kvalitu kostýmu a Použité techniky (Tabulka hodnocení)
 • během hodnocení bude přítomný tlumočník, pokud soutěžící potřebuje pomoc s angličtinou
 • hodnocení jednotlivce trvá 5 minut, skupiny 10 minut
 • soutěžní skupiny jsou hodnoceny jako celek, ne jako jednotlivci
 • pro zpětnou vazbu od poroty bude vyhrazený čas po vyhlášení v neděli, čas bude soutěžícím oznámen dopředu – každý soutěžící, který bude chtít zpětnou vazbu na svůj kostým a vystoupení, bude mít vyhrazených 5 minut s celou porotou
 • je zakázáno chtít po porotě zpětnou vazbu během festivalu mimo tento určený čas, porotci mají nabitý program a nemůžou se vám kdykoliv plně věnovat, tak jak byste vy nebo oni chtěli


 • soutěžící musí doplnit své vystoupení zvukovým doprovodem (Jednotlivci 60-75 vteřin, skupiny 60-150 vteřin; max. velikost souboru 20 MB., formát pouze .mp3) a obrázkem (velikost obrázku 2048x1200, max. velikost souboru 20 MB, formát pouze .jpeg nebo .png bez průhledného pozadí)
 • všechny soubory je nutné odevzdat do 19. května pomocí přihlašovacího formuláře
 • délka vystoupení jednotlivce je 60 – 75 vteřin
 • délka vystoupení skupiny je 60 – 150 vteřin
 • příprava a úklid pódia nesmí trvat déle než 30 vteřin, za každých 10 vteřin navíc je stržen bod za Vystoupení
 • během vystoupení nesmí být na pódiu použity konfety, flitry a jiné malé prvky, jakékoliv tekutiny a materiály, které by pódium znečistily
 • během vystoupení je na pódiu pouze soutěžící
 • soutěžící nesmí během vystoupení odejít z jeviště, na a z jeviště přichází tomu určeným vchodem; za porušení se soutěžícímu odečítají body za Vystoupení nebo bude ze soutěže diskvalifikován
 • na pódiu je možné využít jednoduché světelné efekty (specifikace pomocí e-mailu)
 • během vystoupení nejsou povoleny mikrofony, veškerý zvukový materiál musí být ve zvukovém doprovodu
 • není možné zapůjčit stoly, židle nebo jiný nábytek, veškeré kulisy musí být soutežícího
 • maximální počet kulis je 3, každá musí být vhodná k umístění 1 organizátorem, nesmí vážit více než 10 kg, rozměry nemohou překročit 2, 5 metru
 • během vystoupení hodnotí porota Roleplay a Vystoupení (Tabulka hodnocení)


 • z Cosplay soutěže na Animefestu 2024 se soutěžící mohou kvalifikovat do mezinárodních soutěží Extreme Cosplay Gathering v Paříži, Tournament of Champions ve Vídni a World Cosplay Summit v Japonsku:
 • do soutěže ECG se může kvalifikovat:

  • buď jednotlivec nebo skupina 2-3 soutěžících, kteří získají celkově nejvyšší počet bodů v hodnocení poroty (kostým i vystoupení), pokud se výherce kvalifikace na ECG kryje s jinou kvalifikací, rozhoduje o postupu porota
  • soutěžící musí být dostupný 10. až 14. července 2024 na finálové kolo v Paříži
  • soutěžící musí splnit (podmínky ECG pro kvalifikaci)
 • do soutěže ToC se může kvalifikovat:

  • pouze jednotlivec, který získá nejvíce bodů v kategorii kostým, pokud se výherce kvalifikace na ToC kryje s jinou kvalifikací, rozhoduje o postupu porota
  • soutěžící musí být dostupný 31. října až 3. listopadu 2024 na finálové kolo ve Vídni
  • soutěžící musí splnit podmínky ToC pro kvalifikaci
 • do soutěže WCS se může kvalifikovat:

  • pouze dvojice, která získá nejvíce bodů v kategorii kostým a zároveň jsou jejich výherní kostýmy z japonského zdroje (anime, manga, hra, tokusatsu)
  • soutěžící musí být dostupní od 30. července do 6. srpna 2024 na finálové kolo v Nagoji
  • soutěžící musí splnit podmínky WCS pro kvalifikaci a zároveň být schopný připravit si další dva kostýmy (nesoutěžní) z japonské produkce na cosplay přehlídky, které se konají během ostatních WCS dnů
Teams 40/40
Date of registration opening March 31, 2024, 5:50 p.m.
Date of closing registration April 12, 2024, 11 p.m.
Date of closing contest May 22, 2024, 6 p.m.

Want to join competition?